Wat is supervisie?

Supervisie

“Supervisie is het coachen op de professionele identiteit ontwikkeling van de mens in zijn vak”.

Supervisie is een didactische leermethode waarin reflectie op jouw werk centraal staat. Supervisie is een integratie van jouw als persoon en professional ten aanzien van je beroep, de organisatie en de concrete werksituatie. In supervisie breng je concrete werkervaringen in. Reflectie op het leren van deze inbreng vormt een basis van supervisie. Door te reflecteren op je denken, voelen en handelen vergroot je je inzicht in eigen gedrag en dat leidt tot het uitbreiden van je handelingsrepertoire; als professional zorg je ervoor dat je je mogelijkheden vergroot om jouw doel te bereiken.

Onderwerpen die geschikt zijn voor supervisie:

  • Professionele identiteit en professionele ontwikkeling
  • Ethische dilemma’s
  • Conflict met collega’s/team/organisatie
  • Reflectie op professioneel handelen
  • Supervisie i.v.m. beroepsregistratie

Beroepsregistratie:

In sommige beroepsgroepen is supervisie bij een LVSC geregistreerde supervisor, een verplichte vorm van bijscholing i.v.m. beroepsregistratie dit in kader van  kwaliteitsontwikkeling en –borging.

Praktische informatie:

  • Een supervisietraject bestaat uit een traject van 10 a 15 bijeenkomsten
  • Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband (2 t/m 4 personen) plaats vinden.

Leersupervisie

Voornemens te starten met een opleiding Supervisiekunde & Coaching of de opleiding afgerond?

Leersupervisie is bedoeld voor supervisoren in opleiding (SIO’s) en voor supervisoren in kader van nascholing i.v.m. registratie.

Wanneer je met de opleiding tot supervisor start, start je met het geven van supervisie onder begeleiding van een leersupervisor. Leersupervisie wil zeggen supervisie-over-supervisie. Als supervisor in opleiding dien je 2 leertrajecten te volgen bij een leersupervisor. Als supervisor i.o. ervaar je enerzijds hoe het is om supervisant te zijn en anderzijds gaat het in leersupervisie over het methodisch handelen van jou als supervisor in de praktijk.

Beroepsregistratie:

Wanneer je je als supervisor wilt laten registreren bij de beroepsvereniging LVSC (voor professioneel begeleiders) is leersupervisie bij een LVSC geregistreerde leersupervisor verplicht i.v.m. kwaliteitsontwikkeling en –borging.

Praktische informatie:

  • Voor zowel leersupervisie 1 als leersupervisie 2 kun je bij mij terecht. Voorwaarde is dat je over een beroepspraktijk beschikt als supervisor (in opleiding).

Beroepsregistratie als professioneel begeleider:

Bij de LVSC, beroepsvereniging voor professioneel begeleiders ben ik geregistreerd als; leersupervisor, supervisor en registratie coach en bevoegd om alle begeleidingsvormen te begeleiden.