Organisatie en Advies

Grondige team & organisatie analyse = Maatwerk

Er is weerstand in het team, de communicatie verloopt stroef, het team verzet zich tegen de geplande verandering, herkenbaar?!

Mensen zijn bereid te veranderen indien ze voldoende worden meegenomen en ze zich gehoord en gezien voelen. Gebeurd dit niet dan uit dit zich in gedrag dat we ‘weerstand’ noemen. Mensen lijken zich dan bewust de verandering tegen te willen houden.

Informeren, in dialoog en luisteren wat er echt speelt. Het klinkt simpel maar in de praktijk blijkt dat vaak nog knap lastig. De agenda staat bol van deadlines en er is weinig tijd, het gewone werk gaat ook door.

Om te onderzoeken wat er echt speelt is een grondige teamanalyse nodig om zicht te krijgen wat er speelt in de onderstroom. In het onderzoek wordt zichtbaar wat er echt aan de hand is. Uit het onderzoek volgt een analyse en een advies voor het vervolgtraject. Het advies is gericht op het veranderen van concreet gedrag. Met praktische handvatten is de kans van slagen voor de gewenste ontwikkeling/verandering het grootst. Dit is altijd maatwerk, want ieder team & organisatie vraagt om zijn eigen benadering. Tijdens mijn aanpak heb ik aandacht voor zowel de structuur als cultuur in uw organisatie. Deze zijn namelijk nauw met elkaar verbonden als het gaat om geslaagde verandering.

Bent u als leidinggevende bereid te investeren in het team/uw organisatie door te onderzoeken wat er echt aan de hand is?

Voor meer informatie over de werkwijze neem dan contact  mailto:praktijk@paulakaag.nl

Privacy & Kwaliteit

Ik beschik over de volgende erkende beroepsregistraties bij de  LVSC: organisatiebegeleider, leersupervisor, supervisor en coach en ben bevoegd en erkend om alle begeleidingsvormen te begeleiden. Daarnaast beschik ik over een didactische aantekening voor docent & trainer.