Organisatie en Advies

Systeemdenken voor teams en organisaties.

Loopt het niet lekker in een team, afdeling of organisatie? Krijg je er de vinger maar niet achter? En wat je ook adviseert of zelf probeert, het lijkt muurvast te zitten. ‘Maar als je doet wat je deed krijg je wat je altijd kreeg’. Einstein zei het al. Tijd om kennis te maken met een andere manier van adviseren, begeleiden en organiseren!

‘Anders kijken naar samenwerkingsvraagstukken’

Wij zijn van nature vaak sterk gefocust om direct te kijken naar de beste oplossing voor dit probleem of de beste interventie in deze situatie. We zijn dan ook geneigd om oplossingen te bedenken die ‘meer van hetzelfde zijn’. Dit biedt niet de oplossing bij patronen die niet zichtbaar zijn maar wel voelbaar.

Om grondig te onderzoeken welke dynamiek er in het systeem is en welke patronen iedereen in zijn greep houdt, is een grondige team/organisatieanalyse nodig om zicht te krijgen wat er speelt in de onderstroom. Ik werk systemisch door middel van systeemdenken. Dit door systeemonderzoek waarin alle betrokkenen meegenomen worden in het onderzoek.

Als adviseur en organisatiebegeleider onderzoek ik wat het probleem in stand houd. Welke patronen er in de onderstroom in stand gehouden worden en wat de samenwerking/communicatie belemmerd. Door te onderzoeken en de analyse komen de patronen in beeld om vervolgens daarop te kunnen interveniëren. In het onderzoek wordt zichtbaar wat er echt aan de hand is, door een analyse en met advies voor het vervolgtraject. Het advies is gericht op het veranderen van concreet gedrag. Met praktische handvatten is de kans van slagen voor de gewenste ontwikkeling/verandering het grootst. Dit is altijd maatwerk, want ieder team & organisatie vraagt om zijn eigen benadering. Tijdens mijn aanpak heb ik aandacht voor zowel de structuur als cultuur in uw organisatie. Deze zijn namelijk nauw met elkaar verbonden als het gaat om geslaagde verandering en het doorbreken van patronen.

Voor meer informatie over de werkwijze neem dan contact  mailto:praktijk@paulakaag.nl

Privacy & Kwaliteit

Ik beschik over de volgende erkende beroepsregistraties bij de  LVSC: organisatiebegeleider, leersupervisor, supervisor en coach en ben bevoegd en erkend om alle begeleidingsvormen te begeleiden. Daarnaast beschik ik over een didactische aantekening voor docent & trainer.