Organisatie en Advies

Veranderen in organisaties, een ingewikkelde klus?!  

Er is  weerstand in de organisatie tegen de geplande organisatieverandering, hoe krijg ik de mensen mee in de gewenste verandering?

Mensen zijn bereid te veranderen indien ze voldoende meegenomen worden in dit veranderproces. Vaak gaat het in organisaties daar mis. Veranderingen worden top down en projectmatig aangestuurd, mensen in de organisatie worden niet of onvoldoende geïnformeerd en meegenomen in de plannen.

Informeren, in dialoog en mensen mede-eigenaar maken van de verandering. Het klinkt simpel maar in de praktijk blijkt dat vaak nog knap lastig. De agenda staat bol van deadlines en er is weinig tijd, het gewone werk gaat ook door. Herken je dit?

Maatwerk 

Na een grondige oriëntatie op de veranderopdracht adviseer ik op welke wijze de kans van slagen voor de gewenste verandering het grootst is en hoe deze ingericht kan worden. Dit is altijd maatwerk, wat iedere organisatie vraagt om zijn eigen benadering. Daarbij heb ik aandacht voor zowel de structuur als cultuur in uw organisatie. Deze zijn namelijk nauw met elkaar verbonden als het gaat om een geslaagde organisatieverandering!

Samen zorgen we voor de geslaagde verandering waarbij mensen in de organisatie zich gehoord en betrokken voelen!

Privacy & Kwaliteit

Ik beschik over de volgende erkende beroepsregistraties bij de  LVSC: organisatiebegeleider, leersupervisor, supervisor en coach en ben bevoegd om alle begeleidingsvormen te begeleiden. Daarnaast beschik ik over een didactische aantekening voor docent & trainer.