Leergang Systeemdenken, 1 dag of verkorte leergang van 3 dagen

Leer de basisprincipes in 1 dag ‘Kennismaken met Systeemdenken’

De basiskennis van het systeemdenken leer je in deze dag. Je leert om met de systeembril naar (samenwerkings)vraagstukken in teams en organisaties te kijken en vastgelopen situaties weer in beweging te krijgen. Een belangrijk aspect in systeemdenken is het echt ‘anders leren kijken’ naar vraagstukken. Dit is al een interventie op zich.

In deze interactieve training wordt theorie afgewisseld met gerichte opdrachten. Je leer de basisprincipes van systeem denken waarin de theorie telkens aan een opdracht gekoppeld is zodat je het geleerde direct leert toepassen in een fictieve gefilmde praktijksituatie. We maken kennis met de leden van een fictief team in een willekeurige situatie in een willekeurige organisatie waar het niet lekker loopt. We wandelen stapsgewijs rond in het probleem door het van alle kanten te bekijken. We staan stil, onderzoeken en analyseren met behulp van de basisprincipes van het systeemdenken. Wat is er aan de hand in dit team?  En op welke laag/lagen bevindt zich het probleem eigenlijk?  Hierna wordt de puzzel vanzelf helder en kunnen we passende interventies formuleren die het systeem weer vitaler maken.

Leeruitkomsten van deze dag

  • Je kent de basisprincipes van het systeemdenken, zoals het verschil tussen oorzaak-gevolg denken en circulair denken, oordeelsvrij kijken en de verschillende lagen in het systeem.
  • Je kunt de basisprincipes van het systeemdenken toepassen in een eenvoudige praktijksituatie.

Voor wie:

Managers, HRM professionals en professionele begeleiders binnen organisaties.

Deelnemersgroep:

Deze leergang gaat door bij opgave van minimaal 10 deelnemers. Maximaal kunnen zich 15 deelnemers aanmelden.

Datum:

Vrijdag 26 november 2021

Kosten:

595,00 Euro (exclusief BTW)

 

 

VERKORTE DRIEDAAGSE LEERGANG SYSTEEMDENKEN

‘Of je iets kunt observeren hangt af van de theorie die je gebruikt. Het is de theorie die bepaalt of iets kan worden waargenomen’ (Albert Einstein)

Dag 1   Kennismaken met Systeemdenken ‘Anders kijken naar samenwerkingsvraagstukken’

Tijdens deze eerste dag leer je om met de systeembril naar (samenwerkings)vraagstukken in teams en organisaties te kijken en vastgelopen situaties weer in beweging te krijgen. Een belangrijk aspect in systeemdenken is het echt ‘anders leren kijken’ naar vraagstukken. Dit is al een interventie op zich.

In deze interactieve training wordt theorie afgewisseld met gerichte opdrachten. Je leer de basisprincipes van systeem denken waarin de theorie telkens aan een opdracht gekoppeld is zodat je het geleerde direct leert toepassen in een fictieve gefilmde praktijksituatie. We maken kennis met de leden van een fictief team in een willekeurige situatie in een willekeurige organisatie waar het niet lekker loopt. We wandelen stapsgewijs rond in het probleem door het van alle kanten te bekijken. We staan stil, onderzoeken en analyseren met behulp van de basisprincipes van het systeemdenken. Wat is er aan de hand in dit team?  En op welke laag/lagen bevindt zich het probleem eigenlijk?  Hierna wordt de puzzel vanzelf helder en kunnen we passende interventies formuleren die het systeem weer vitaler maken.

Leeruitkomsten van deze dag

  • Je kent de basisprincipes van het systeemdenken, zoals het verschil tussen oorzaak-gevolg denken en circulair denken, oordeelsvrij kijken en de verschillende lagen in het systeem.
  • Je kunt de basisprincipes van het systeemdenken toepassen in een eenvoudige praktijksituatie.

 

Dag 2   Werkatelier ‘De driehoek, doel, spelregels en relaties in samenwerkingsverbanden’

In dit werkatelier zoomen we dieper in op de drie lagen binnen het systeemdenken, het doel, de spelregels en relaties binnen samenwerkingsverbanden. Aan de hand van eigen ingebrachte casussen en opdrachten gaan we intensief aan de slag. We tekenen zelf een relatienetwerk. Onderzoeken impliciete en expliciete spelregels etc.

Leeruitkomsten van deze dag:

  • Je herkent op welke laag binnen de driehoek ‘doel, spelregels en relaties’ de problemen zich bevinden en kunt dit beargumenteren.
  • Je hebt meer kennis over verschillende soorten impliciete en expliciete spelregels in organisaties en welk effect dit heeft op teams in organisaties.
  • Je kunt ideeën verzinnen voor interventies om de vastgelopen samenwerkingssituatie weer vlot te trekken en het systeem vitaler te maken.

Dag 3   Werkatelier ‘Interventies in samenwerkingsverbanden’

Op deze laatste dag mail je van tevoren een casus uit je eigen praktijk naar de trainers. Zij kiezen een aantal geschikte casussen uit om in de ochtend plenair mee aan de slag te gaan aan de hand van de systeembenadering. Na rond gewandeld te hebben in het probleem kijken we naar mogelijke interventies bij deze casussen.

In de middag gaan de deelnemers zelf aan de slag met de casussen die niet zijn uitgekozen. Hiervoor gebruiken we de intervisiemethode en uiteraard de wijsheid van het systeemdenken.

Leeruitkomsten van deze dag:

  • Je kunt een vastgelopen samenwerkingssituatie in jouw eigen organisatie analyseren en systematisch in kaart brengen.
  • Je kunt ideeën verzinnen voor interventies om de vastgelopen situatie weer vlot te trekken.
  • Je kunt voorspellen welke effecten deze interventies hebben op het totale systeem.

Voor wie:

Managers, HRM professionals en professionele begeleiders binnen organisaties.

Deelnemersgroep:

Deze leergang gaat door bij opgave van minimaal 10 deelnemers. Maximaal kunnen zich 15 deelnemers aanmelden.

Trainingsdagen:

Dag 1. vrijdag 26 november 2021

Dag 2. vrijdag 21 januari 2022

Dag 3. vrijdag 25 maart 2022

 

Locatie:

Conferentiehotel Kontact der Kontinenten

Amersfoortsestraat 20

3769 AS Soesterberg

 

 

Trainers basistraining en leergang:

Annet Murre (werkzaam als zelfstandig team & organisatiebegeleider, executive coach en trainer en werkzaam als directeur bureau binnen de Landelijke Vereniging voor supervisie, coaching en organisatiebegeleiding)

Paula Kaag (werkzaam als zelfstandig team & organisatiebegeleider, opleider, trainer, supervisor en adviseur en in deze rollen ook werkzaam binnen NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Kosten:

De driedaagse leergang bedraagt 1490,00 Euro (exclusief BTW). Wanneer je je voor 1 oktober 2021 aanmeldt, ontvang je een korting van 10 % op de totaalprijs van de gehele leergang.

Dag 1  kan los worden gevolgd voor een totaalprijs van 595,00 Euro (exclusief BTW). Wanneer je je voor 1 oktober 2021, ontvang je een korting van 10 %.

Dag 2 en 3 kunnen alleen en gezamenlijk worden gevolgd voor deelnemers die in 2021 hebben deelgenomen aan dag 1. Voor deze specifieke groep geldt een bedrag van 695,00 Euro (exclusief BTW).

Opgave en Informatie

Via het contactformulier op deze website.

Wat houdt het in?