Wat is intervisie?

Intervisie is een begeleidingsvorm waarin je met collega’s in een klein (team)verband ( 3 á 6 deelnemers) aan de hand van gestructureerde werkvormen ervaringen bespreekt. Vragen die betrekking hebben op ervaringen en knelpunten uit je werksituatie. Samen met je groepsgenoten ga je op zoek naar oplossingen en nieuwe inzichten. Door het stellen van vragen krijgt de inbrenger zicht op het ingebrachte probleem en hoe hierin in te handelen. Dit gebeurt op verschillende niveaus te weten; concreet niveau, adviesniveau en reflectieniveau.  Intervisie is een methodiek waarbij de deskundigheid van de deelnemers wordt benut en verder wordt vorm gegeven. Met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk en het leren van elkaars werkproblemen.

Vragen/onderwerpen die geschikt zijn voor intervisie zijn:

  • Het probleem moet actueel zijn voor jezelf en je bent bereid dit bespreken met je groepsgenoten.
  • De werkinbreng is een situatie waarvan je van wilt leren.
  • Je bent bereid je kwetsbaar op te stellen.
  • Je wilt leren van je collega’s.

Beroepsregistratie:

In sommige beroepsgroepen is intervisie bij een LVSC geregistreerde coach, een verplichte vorm van bijscholing i.v.m. beroepsregistratie dit in kader van  kwaliteitsontwikkeling en –borging.

Praktische informatie:

  • Afhankelijk van de groepsgrootte is de duur 1.5  á 3 uur per bijeenkomst.
  • Groepsgrootte minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers
  • 4-6 bijeenkomsten afhankelijk van de wens van het team/organisatie
  • Op locatie van de deelnemers

Beroepsregistratie als professioneel begeleider:

Bij de LVSC, beroepsvereniging voor professioneel begeleiders ben ik geregistreerd als; leersupervisor, supervisor en registratie coach en bevoegd om alle begeleidingsvormen te begeleiden.