Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik Website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het bedrijf Paula Kaag – Organisatieontwikkeling zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Paula Kaag – Organisatieontwikkeling niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Paula Kaag – Organisatieontwikkeling garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Paula Kaag – Organisatieontwikkeling wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van of naar derden is op eigen risico. Eventuele schade op wat voor wijze dan ook kan Paula Kaag – Organisatieontwikkeling niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Alle informatie die getoond wordt is intellectueel eigendom van Paula Kaag – Organisatieontwikkeling tenzij anders wordt vermeld.

Het kopiëren of gebruik maken van beeldmerken, teksten of andere media elementen mag niet tenzij toestemming is gegeven door Paula Kaag – Organisatieontwikkeling. Paula Kaag – Organisatieontwikkeling mag ten alle tijde de informatie van de website wijzigen zonder hiervan aankondigingen te doen.