Wat is coachen en supervisie?

Het maakt niet uit wat je overkomt maar het gaat er om hoe je er mee omgaat!

Coachen is een professionele begeleidingsvorm waarbij gewerkt wordt op basis van gelijkwaardigheid tussen de coach en gecoachte (individu / team). Coachen is concreet en gericht op handelen met als resultaat het verbeteren en verhogen van concrete doelen waaraan je wilt werken. Bij coachen staat feedback en resultaatverbetering centraal.

Wanneer schakel je nou een coach in?

Gericht op individuele coaching

 • Loopbaancoaching; is dit werk nog wel wat bij mij past?
 • Ik ben leidinggevende, hoe kan ik meer coachend leidinggeven?
 • Ik voel mijn onzeker in mijn werk, hoe kan ik omgaan met deze onzekerheid in mijn werk?
 • Ik doe mijn werk met weinig tot geen passie. Hoe kan ik zorgen dat ik weer lol in mijn werk krijg?
 • Ik vind het lastig om mijn emoties te beheersen tijdens het werk.
 • Hoe kan ik meer mijn kwaliteiten inzetten in mijn huidige werk?

Gericht op team coaching

 • Hoe zorgen wij dat we een team worden in plaats van losse individuen?
 • De werkdruk is erg hoog in ons team, hoe kunnen we dit veranderen?
 • Hoe krijgen we als team meer invloed op ons dagelijkse werk?
 • Hoe krijgen we de onderlinge samenwerking in ons team op een constructieve manier bespreekbaar?
 • Hoe kunnen wij als team omgaan met de organisatieveranderingen?

Praktische informatie:

 • Afhankelijk van de vraag bestaat een individueel coachtraject uit 5 a 10 bijeenkomsten.
 • Coachen kan individueel en in teamverband.
 • Coaching individueel is 1 uur per bijeenkomst
 • Team coaching varieert afhankelijk van de groepsgrootte en de vraag, denk hierbij aan teambijeenkomsten maar ook advies gericht op inrichting en organiseren van het werk.

Supervisie

“Supervisie is het coachen op de professionele identiteit ontwikkeling van de mens in zijn vak”.

Supervisie is een didactische leermethode waarin reflectie op jouw werk centraal staat. Supervisie is een integratie van jouw als persoon en professional ten aanzien van je beroep, de organisatie en de concrete werksituatie. In supervisie breng je concrete werkervaringen in. Reflectie op het leren van deze inbreng vormt een basis van supervisie. Door te reflecteren op je denken, voelen en handelen vergroot je je inzicht in eigen gedrag en dat leidt tot het uitbreiden van je handelingsrepertoire; als professional zorg je ervoor dat je je mogelijkheden vergroot om jouw doel te bereiken.

Wanneer  supervisie:

 • Professionele identiteit en professionele ontwikkeling
 • Ethische dilemma’s
 • Conflict met collega’s/team/organisatie
 • Reflectie op professioneel handelen
 • Supervisie i.v.m. beroepsregistratie zoals SKJ

Praktische informatie:

 • Een supervisietraject bestaat uit een traject van 10 a 15 bijeenkomsten
 • Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband (2 t/m 4 personen) plaats vinden.

Beroepsregistratie:

In sommige beroepsgroepen is coaching en supervisie bij een LVSC geregistreerde coach of supervisor, een verplichte vorm van bijscholing i.v.m. beroepsregistratie dit in kader van  kwaliteitsontwikkeling en –borging.

Leersupervisie

Voornemens te starten met een opleiding Supervisiekunde & Coaching of de opleiding afgerond?

Leersupervisie is bedoeld voor supervisoren in opleiding (SIO’s) en voor supervisoren in kader van nascholing i.v.m. registratie.

Wanneer je met de opleiding tot supervisor start, start je met het geven van supervisie onder begeleiding van een leersupervisor. Leersupervisie wil zeggen supervisie-over-supervisie. Als supervisor in opleiding dien je 2 leertrajecten te volgen bij een leersupervisor. Als supervisor i.o. ervaar je enerzijds hoe het is om supervisant te zijn en anderzijds gaat het in leersupervisie over het methodisch handelen van jou als supervisor in de praktijk.

Wanneer je je als supervisor wilt laten registreren bij de beroepsvereniging LVSC (voor professioneel begeleiders) is leersupervisie bij een LVSC geregistreerde leersupervisor verplicht i.v.m. kwaliteitsontwikkeling en –borging.

Praktische informatie:

 • Voor zowel leersupervisie 1 als leersupervisie 2 kun je bij mij terecht. Voorwaarde is dat je over een beroepspraktijk beschikt als supervisor (in opleiding).

Ik beschik over de volgende beroepsregistraties bij de LVSC (erkende beroepsvereniging voor professioneel begeleiders) 

 • leersupervisor
 • supervisor
 • registratie coach
 • organisatiebegeleider
 • docent supervisie en coaching